Martín, Xus

Xus Martín Garcia,  professora titular de la Facultat de Pedagogia de la UB i coordinadora del màster “Educació per a la ciutadania i en valors”.

Imparteix docència en assignatures vinculades a Teoria de l’Educació i Educació en valors en els Graus de Pedagogia i d’Educació Social. Les principals línies de recerca en les que ha treballat són: disseny de materials d’educació en valors per les etapes de Primària i Secundària, treball per projectes, aprenentatge-servei, acció tutorial, i adolescents en situació de risc.

 

Projectes 1

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.