Martínez, Carles

Carles Martínez és Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Té una dilatada experiència com a docent, particularment en centres d’atenció educativa preferent. Ha publicat nombrosos articles d’opinió sobre política educativa. Ha estat subdirector general d’escolarització i un dels impulsors de les Oficines Municipals d’Escolarització, així com vicepresident de la Comissió Mixta del Departament d’Educació i les entitats municipalistes, membre de la Comissió d’Educació de la Federació de Municipis de Catalunya i Director General de Planificació i Entorn de la Generalitat de Catalunya.