Martínez, Màrius

Màrius Martínez Muñoz, professor titular d'Orientació Professional UAB. Pedagog, doctor en Ciències de l'Educació, ha estat degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i membre del Consell Escolar de Catalunya. Ha col·laborat amb l'ICE de la UAB i de la UB, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, la DIBA i el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Fa recerca sobre Orientació Professional i inserció laboral dels joves.

Projectes 4

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?

El dies 3 i 4 de desembre del 2013 es va celebrar el Congrés Internacional de Lideratge per l'Aprenentatge, organitzat per la Fundació Jaume Bofill i l’OCDE.

Actes 3

L’equitat i la diversitat a la universitat
25/05/2016
09:00h - 13:00h
Cap a una cultura de millora permanent
10/12/2014
18:00h - 19:00h