Martínez, Màrius

Màrius Martínez Muñoz, professor titular d'Orientació Professional UAB. Pedagog, doctor en Ciències de l'Educació, ha estat degà de la Facultat de Ciències de l'Educació i membre del Consell Escolar de Catalunya. Ha col·laborat amb l'ICE de la UAB i de la UB, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, la DIBA i el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Fa recerca sobre Orientació Professional i inserció laboral dels joves.

Projectes 4

Aquest és un estudi de caràcter exploratori quanti–qualitatiu. Se centra en l’orientació acadèmica i professional que es desenvolupa als centres públics i privats concertats d’Educació Secundària Obligatòria a Catalunya. L'objectiu és desxifrar i obtenir la relació d'accions que es desenvolupen
en aquesta etapa educativa.

L’Innovative Learning Environments de Catalunya (ILE CAT) és un projecte de la Fundació Jaume Bofill en col∙laboració amb l’OCDE que té com a objectius: reflexionar sobre els aspectes que podrien constituir un model de lideratge capaç de crear i sostenir entorns d’aprenentatge; alinear els objectius d’aprenentatge amb els objectius més generals del centre educatiu; construir xarxes i relacions per a l’aprenentatge i afavorir el lideratge estès i acabar definint un model de lideratge per a l’aprenentatge.

  •  

Actes 3

Notícies 2