Martínez, Miquel

Miquel Martínez Martín, catedràtic de Teoria de l’Educació i membre del Grup de Recerca Educació en valors i desenvolupament moral GREM de la Universitat de Barcelona. La seva activitat acadèmica docent i investigadora tracta sobre: educació en valors i ciutadania; política i prospectiva de l’educació, formació del professorat; i política universitària i educació superior. 

Ha estat professor convidat a diferents universitats i participa com a consultor i avaluador a organitzacions i administracions educatives i d’educació superior a nivell nacional i  internacional. Ha estat degà de la Facultat de Pedagogia, director de d’Institut de Ciències de l’Educació i vicerector de la Universitat de Barcelona. Ha estat codirector de l’Anuari de la Fundació Bofill sobre l’Estat de l’Educació a Catalunya entre 2010 i 2014. Entre 2013 i 2018 ha estat el coordinador del Programa de Millora i Innovació en la Formació de mestres MIF del Consell Interuniversitari de Catalunya. Es membre de l’equip científic de l’estudi sobre condicions de vida dels estudiants universitaris Via Universitària de la Xarxa Lluis Vives. Forma part de l'equip de l'Escola Projecte de Barcelona. És autor i coautor d’articles i llibres, entre els darrers: La educación, en teoría. Madrid: Editorial Sintesis 

Projects 7

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

Events 13

L’equitat i la diversitat a la universitat
25/05/2016
09:00h - 13:00h
Pràctiques, percepcions i polítiques educatives. Presentació del nou informe de la Comissió Europea
10/12/2015
18:00h - 20:00h
Practices, perceptions and educational policies. Presentation of the new European Commission report
10/12/2015
18:00h - 20:00h