Martínez, Raquel Amaya

Raquel-Amaya Martínez González, Professora del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo.Autora del " Programa-guía para el desarrollo de competencias emocionales, educativas y parentales del Ministerio de Sanidad y Política Social".

Projects 2

Programa de millora de les competències parentals, per aconseguir que l’acompanyament que els pares fan a l’escolaritat tingui l’orientació adequada i sigui satisfactori per ambdues parts.

Programa formatiu de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya dirigit a orientar, reforçar i donar eines a les famílies per exercir el seu paper educatiu de forma positiva.