Martori, Joan-Carles

Joan Carles Martori Cañas, economista i professor del Departament d'Economia, Matemàtica i Informàtica de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. Especialista en estadística i econometria espacials, les seves recerques se centren en la mesura de la desigualtat en el territori en el marc teòric de l'economia urbana. És membre fundador del Grup de Recerca DPAR, i membre de l'Institut de Recerca d'Economia Aplicada del Parc Científic de Barcelona.