Mediavilla, Mauro

Mauro Mediavilla Bordalejo, professor a la Universitat de València, investigador de l'Institut d'Economia de Barcelona (IEB) i membre del GIPE.