Minguillón, Julià

Doctor en Enginyeria Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també ha exercit de docent. Actualment és professor propi de la Universitat Oberta de Catalunya i dirigeix el projecte MAVSEL sobre mineria, anàlisi i visualització de dades basades en models socials de l’e-learning, a més de participar en el projecte GenPORT per a la creació d’un portal de recursos sobre gènere i ciència. És membre del grup de recerca emergent LAIKA. Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals relacionats amb l’e-learning, com OLCOS sobre continguts educatius oberts; PERSONAL(ONTO) sobre personalització; E-MATH++ sobre repositoris d’objectes d’aprenentatge, entre d’altres. Ha estat Director Acadèmic de la Càtedra UNESCO d’e-learning de la UOC de 2009 a 2012. És membre del grup Catalunya Dades.

Projectes 1

Dades obertes per a la recerca en educació vol generar coneixement sobre les bases de dades que serien útils per a la recerca, la manera d’accedir-hi i l’opinió de la comunitat investigadora sobre les dades obertes.