Miret, Pau

Pau Miret Gamundi, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics (CED). Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1989, màster en Demografia pel CED el 1991 i doctorat en Sociologia per la Universitat Nacional de Educación a Distancia el 2002. Ha treballat al Cathie Marsch Centre for Census and Survey Research (Manchester, Regne Unit) i en el Departament d'Estadístiques Socials de la Universitat de Southampton (Regne Unit).

Va ser personal docent i investigador “Ramón y Cajal” des 2005 a 2009 al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu camp d'interès rau en els efectes de l'educació en la formació familiar, les dinàmiques del mercat de treball i la migració.

Projects 2

PIAAC (Assessment of Adult Competencies) és una prova impulsada per l’OCDE i els seus països membres per avaluar les competències de la població adulta en tres grans àrees de competències: lectora, matemàtica i solució de problemes en entorns tecnològics.

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.