Molas, Oriol

Oriol Molas Batallas, sociòleg i director de GAPS. Va dissenyar la mostra inicial del PaD i en va fer les proves de bondat (2000-2001), també va dissenyar els remostreigs de 6ª (2007) i 8ª (2009) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.