Monereo, Carles

Carles Monereo Font, Catedràtic de Psicología del departament de Psicologia Bàsica, evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Visiting Professor de la Oxford Brooks University (UK). Dirigeix el grup de recerca reconegut Seminari d’Investigació interuniversitària estratègies d’ensenyament-aprenentatge (SINTE) de la UAB i és president de la 11th International Conference of Dialogical Self. Especialista en Psicologia de l’Educació, ha publicat mes de 200 textos en aquest àmbit en revistes i llibres nacionals i internacionals. És consultor de diverses universitats, nacionals i internacionals, institucions educatives i administracions públiques i d'organismes internacionals.