Monreal, Maria Rosa

Maria Rosa Monreal és presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural. Educadora social a serveis socials bàsics, des del 2001; des del 2008, coordino un equip tècnic de serveis socials bàsics.

He estat la Comissionada del Congrés de Serveis Socials Bàsics, celebrat l’any 2014, i participo com a formadora a les diferents edicions del Seminari de casos pràctics per a serveis socials bàsics, que organitza el CEESC des del 2010.