Montes, Alejandro

Alejandro Montes. És estudiant de doctorat en el departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va graduar en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2013 i va cursar el Master en Polítiques Socials, Treball i Benestar a la mateixa universitat (2014). Des de 2013 és membre del grup de recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS-UAB). És membre oficial de l'equip investigador del projecto I+D “El abandono escolar prematuro en España. Un análisis de las decisiones, motivaciones y Estrategias educativas de los jóvenes (ABJOVES)” i també forma part de l'equip avaluador del programa “Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu”. A més és membre de l'equip de Barcelona en el projecte europeu Horizon2020 “Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe (YOUNG_ADULLLT)”.

Projects 2

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.

Programa que té com a objectiu assessorar i acompanyar municipis per la millora de les polítiques educatives locals per tal d'assolir una escolarització equilibrada que faci possible parlar d'igualtat d'oportunitats i millora dels resultats educatius.