Mora, Lluís

Catedràtic de secundària i professor de Matemàtiques al Departament d’Ensenyament.

Doctor en Didàctica de les Matemàtiques, actualment treballa al CESIRE (àmbit de Matemàtiques)-CREAMAT i és professor associat de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. També és president d’APaMMs, (Associació de Professors i Mestres de Matemàtiques) i membre de la FEEMCAT (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya). Ha estat professor i director de centres de secundària i formador de docents en els àmbits de matemàtiques i de mitjans audiovisuals. Ha publicat diversos articles sobre l’ensenyament/aprenentatge de les matemàtiques amb l’ajut d’eines digitals.