Morera, M. Lluïsa

Patrona de la Fundació Jaume Bofill.