Oberti, Marco

Marco Oberti, director de l'Observatoire sociologique du changement i professor de sociologia de SciencesPo (París). El seu principal àmbit de recerca i publicacions són les desigualtats educatives i urbanes, que estudia des d’una perspectiva comparada i emprant metodologies quantitatives i qualitatives.