Oliveras, Montse

Montse Oliveras i Bagués, psicòloga i orientadora professional, cofundadora de DEP Institut, cofundadora i directora de Educaweb des d’on s’ha dedicat a l’orientació acadèmica i professional d’ençà l’any 1994. Ha participat en l’Estudi sobre l’impacte de l’orientació professional de joves en el desenvolupament de competències per a l’accés i la transformació del mercat laboral (projecte Recercaixa); ha participat en la diagnosi i la definició de l’estratègia de l’Orientació a Barcelona (Barcelona Orienta) per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona; ha intervingut en la definició i desenvolupament del pla d’acció de la Taula per a l’orientació de la Diputació de Barcelona; i participat en la proposta de pla de treball en matèria d’orientació professional pel Consell Català de la Formació Professional.

La participació en projectes europeus centrats en l’orientació acadèmica i professional ha estat una oportunitat per desenvolupar projectes com el Gem i el Jobland sobre orientació a la primària, GuidingCities , el Keyway sobre l’impacte de l’orientació, el Leader  sobre les competències per gestionar la carrera  o el Mobgae sobre la mobilitat i l’orientació.

Impulsora dels Premis Educaweb d’orientació acadèmica i professional que actualment recull un banc estatal de bones pràctiques d’orientació desenvolupades per professionals, institucions educatives, organitzacions, administracions i empreses.

Projects 1

A diferència de L'estat de l'educació a Catalunya amb qui s'alternarà anualment, aquest anuari té la vocació d’abordar un seguit de desafiaments d’especial rellevància i actualitat