Ortiz, Carlos

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona (UB). S'ha especialitzat en gestió i direcció de biblioteques escolars dissenyant i implementant serveis,‭ ‬amb l‭’‬objectiu de donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa dels centres,‭ ‬per‭ ‬ajudar a aquestes a assolir l'èxit a les seves tasques,‭ ‬educatives,‭ ‬acadèmiques i vitals.‭

Ha ‬desenvolupat programes per treballar la formació d‭’‬usuaris a la biblioteca,‭ ‬millorar la seva Competència Informacional,‭ ‬incorporar el treball de les competències emocionals i les relacions socials al plaer per la lectura,‭ ‬així com crear un servei d‭’‬acompanyament personalitzat pels alumnes que realitzen el Treball de Recerca de Batxillerat i el Projecte de Recerca de 4t d'ESO.

Durant aquests últims anys també ha realitzat altres col·laboracions i formacions amb diferents grups de treball relacionats amb la biblioteca escolar. ‭S'ha format a diferents cursos ‬que promouen l‭’‬acompanyament competencial i emocional dels ‬alumnes,‭ ‬fent servir la mirada de la psicologia ‬i pedagogia humanista i‭ ‬sistèmica aplicada a l‭’‬educació i al treball amb grups. També s'ha format en‭ ‬educació viva,‭ ‬lliure i activa. 

Continua formant-se a diferents cursos relacionats amb les TIC/TAC, la Competència Mediàtica,‭ ‬la docència,‭ ‬els PLE, la metodologia Flipped Classroom, la gamificació, i la programació‭ ‬entre d‭’‬altres.