Ortiz, Foix

Foix Ortiz, mestra d’Educació Primària i Psicopedagoga. Des de fa 6 cursos és la cap d’estudis de l’escola Mas i Perera de Vilafranca del Penedès i responsable del Programa LECXIT. Tanmateix, és la coordinadora de la Biblioteca de l’escola.

Des del curs 2014-2015 coordina el Seminari de Biblioteques Escolars de l’Alt Penedès i des de fa tres cursos és formadora de cursos telemàtics impulsats pel Programa Biblioteca Escolar PuntEdu del Departament d’Educació.

Col·labora amb la revista «Guix» a l’apartat de recomanacions de Bibliomèdia.