Padín, Noa

Coordinadora de la comunitat dels Mitjans; centre educatiu basat en l'aprenentatge per reptes.

L'Escola dels Encants és exemple de centre que aplica la metodologia de la pedagogia viva i activa, i respectuosa amb els ritmes d'aprenentatge i els processos interns dels infants, a més és oberta a la participació de les famílies. Vídeo: Els ambients d'aprenentatge a l'escola d'Els Encants