Panadés, Marta

Va coordinar l’equip d’enquestadors del PaD a Tarragona de la 6a (2007) a la 7a (2008) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.