Parra, Laura

Laura Parra, mestra de l'escola pública des del 2006 fins el 2018. Actualment forma part de l'Equip LIC Badalona/Sant Adrià realitzant assessoria a centres educatius. És referent del Pla Educatiu d’Entorn del barri de La Salut-Llefià, Formadora dels cursos ILEC (Impuls de la Lectura) i AVANCEM (Tractament Integrat de llengües). És formadora de mestres d’anglès de primària.