Pedró, Francesc

Francesc Pedró Garcia, director de Polítiques Educatives i desenvolupament docent a la UNESCO (París). Director de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.

Projectes 3

Una radiografia rigorosa i actualitzada sobre la situació de l’educació al nostre país. L’edició de
2011 se centra en l’anàlisi dels factors que contribueixen a la millora de l'èxit educatiu, tant dels
sistemes formals com l'escola, com dels sistemes no formals i informals, fortament
interrelacionats.

  •  

Actes 2

Notícies 2