Pérez, Víctor

Víctor Pérez és professor d’educació secundària. Doctor en Química Teòrica i llicenciat en Ciències Químiques. Director de l’INS Pere Alsius i Torrent de Banyoles. Membre la Junta Territorial de Directors de les comarques de Girona. Ha impulsat la creació de diferents programes i recursos d’atenció a la diversitat i de millora de l’èxit escolar d’alumnat en risc d’exclusió social,  en el seu centre educatiu, en els quals ha participat com a docent.