Peterson, Amelia

Amelia Peterson és Teaching Fellow a la Universitat de Harvard. Està estudiant el desenvolupament de programes de polítiques d'educació innovadora en diversos països al Laboratori pel Redisseny Educatiu de Harvard. Anteriorment, va treballar a la Unitat d'Innovació del Regne Unit (Innovative Unit). Ha publicat diversos informes i estudis sobre temes com ara l'educació per a la ciutadania i la transformació dels sistemes d'aprenentatge.