Planell, Josep A.

Rector de la Universitat Oberta de Catalunya.