Portero, Marta

Doctora en Neurociències i llicenciada en Psicologia. Especialista en processos d'aprenentatge i memòria. Professora associada de la Universitat Pompeu Fabra i Consultora del grau de Psicologia de la UOC. Professora del Màster en Educació Sistèmica de la UAB. Col·laboradora en el grup de Recerca de Neurobiologia del Comportament de la UPF. Formadora en neuroeducació.