Potrony, Jordi

Jordi Potrony Hernando és estadístic i investigador de la Fundació CIREM.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.