Prats, Enric

Professor de Pedagogia de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i secretari del Programa MIF, de Millora i Innovació en la Formació de Mestres. Membre de la Comissió de Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG.

Havia coordinat la secció Educació i Comunitat, de l’ICE de la UB; l’àmbit de Ciutadania i Convivència, del Projecte Educatiu de Barcelona; el Projecte Barcelona, Aula de Ciutadania, promogut per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, com també el Seminari d’Educació en Valors de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

 

Projects 2

Arrenca #somcrítics, un espai per posar en el centre de l’agenda educativa la necessitat de promoure el pensament crític.

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.

Events 4

Practices, perceptions and educational policies. Presentation of the new European Commission report
10/12/2015
18:00h - 20:00h
Pràctiques, percepcions i polítiques educatives. Presentació del nou informe de la Comissió Europea
10/12/2015
18:00h - 20:00h
TALIS 2013 Estudi Internacional sobre Ensenyament i Aprenentatge
07/10/2014 - 14:15

Cercle d'Economia