Prats, Enric

Professor de Pedagogia de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i secretari del Programa MIF, de Millora i Innovació en la Formació de Mestres. Membre de la Comissió de Codi Ètic de la Federació Catalana d’ONG.

Havia coordinat la secció Educació i Comunitat, de l’ICE de la UB; l’àmbit de Ciutadania i Convivència, del Projecte Educatiu de Barcelona; el Projecte Barcelona, Aula de Ciutadania, promogut per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, com també el Seminari d’Educació en Valors de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.