Prats, Xavier

Xavier Prats, director general de la direcció d'Educació i Cultura de la Comissió Europea.