Puente, Sílvia

Sílvia Puente, llicenciada en Pedagogia per la UAB, DEA en Sociologia per la UB i Màster en Polítiques públiques i socials per la UPF. Ha combinat la recerca en l'àmbit social i educatiu, amb la gestió de projectes i programes en institucions i entitats. Ha estat cap de l'Observatori del Centre UNESCO de Catalunya i assessora tècnica per al disseny de projectes socioeducatius per a diferents administracions locals. Professora associada al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB. 

Proyectos 1

Quina aportació pot fer la reflexió i la pràctica pedagògica a la solució dels problemes que les dades PISA posen sobre la taula? Quines accions poden implementar-se a l’aula i al centre educatiu per a millorar la qualitat dels aprenentatges?

Noticias 1