Puig, Miquel

Miquel Puig Raposo és doctor en Economia. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’ensenyament universitari, l'administració pública i l'empresa privada. Ha publicat sobre model econòmic i col·labora habitualment en mitjans de comunicació.

Projects 1

L'Anuari dels reptes educatius aborda alguns dels principals reptes del sistema educatiu català a partir d'un treball qualitatiu d'anàlisi i discusió en seminari. Aquest anuari posa l’èmfasi en el diagnòstic compartit i sobretot en les propostes per a l’acció a curt, mig i llarg termini en matèria de gestió i política educativa.