Pujol, Anna

Va fer tasques de depuració i confecció de matrius al PaD a la 6a onada (2007) de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.