Pujol, Cristina

Maria Cristina Pujol i Matas, mestra i psicopedagoga, ha estat inspectora d’educació, professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya, assessora tècnica del Departament d’Ensenyament i coordinadora de projectes internacionals. Ha publicat articles, ha impartit conferències i ha fet assessoraments a centres i professorat en temes d’avaluació de centres i alumnat i l’adquisició de competències, tant a Catalunya com a diversos països europeus i llatinoamericans. Autora de L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016.