Ramis, Anna

Mare, mestra i pedagoga

Anna Ramis, mestra i pedagoga. Treballa amb educadors (mares, pares, mestres, professores... directius) i ha elaborat algunes idees i propostes per treballar la confiança entre docents i famílies com a base d'un nou estil de relació Família/Escola. Les ha presentades en el llibre Famílies i escola: Entendre'ns per educar (Eumo 2016). Algunes de les seves fites professionals les he assolit amb la coordinació del programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida“ i com a coautora i formadora del programa “Créixer en família” del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Professora associada a la Universitat Ramon Llull.

Projects 3

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

El Centre Promotor té l'objectiu de promoure l’Aprenentatge Servei a través de l'impuls de la recerca, la difusió, l’arrelament i la construcció d'una xarxa d'agents que cooperen.