Recio, Albert

Albert Recio Andreu, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.