Riera, Andreu

Andreu Riera Jorba, expert en criptografia i seguretat en les votacions, i conseller delegat de SCYTL.