Riera, Jordi

Jordi Riera Romaní, catedràtic d’Educació de la Universitat Ramon Llull i Vicerector de Política Acadèmica i Adjunt al Rector a la mateixa universitat. Professor de l’FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull). És l’Investigador Principal del Grup de Recerca PSITIC de la URL, en Pedagogia, Societat i Innovació amb els suport de les TIC.