Rincón, Aurora

Aurora Rincón és llicenciada en història i Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura. Animadora a la lectura i narradora, compta amb experiència docent en l'àrea de llengües a educació primària i secundària i ha participat en el disseny i desenvolupament de diverses propostes, materials i projectes d'animació lectora.

Projectes 1

Tenint en compte la importància de la competència lectora en tant que eix transversal a totes les àrees de coneixement, al 2011 la Fundació Jaume Bofill va celebrar un seminari per reflexionar sobre els processos i factors que contribueixen a desenvolupar‐la la competència lectora.