Riudor, Xavier

Xavier Riudor Pons, director tècnic del CTESC (Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya).

Politòleg, la seva experiència s'ha centrat en la investigació sociopolítica. Durant la seva carrera professional, ha tingut l'oportunitat d'aprofundir en les tècniques d'investigació social quantitativa i qualitativa, especialment en el camp de la societat del coneixement i en concret la I+D+i, i les polítiques relacionades amb l'estat de benestar: educació, salut, protecció social i habitatge. Tot això, acompanyat de dos vessants transversals: negociació i mediació i noves tecnologies.