Roca, Enric

Enric Roca Casas, pedagog, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i coordinador d'EDU21.