Rodera, Ana

Treballa amb i per a les persones en projectes i accions destinades a millorar les seves soft skills i l'alfabetització digital, tant dels/de les professionals en actiu com de les persones grans, joves o que es troben a l'atur.

Dissenya, desenvolupa i valora propostes formatives que permetin empoderar als/ a les ciutadans/ciautadanes, mitjançant la integració eficaç de didàctiques actives i tecnologies 2.0. "Considera que es fa necessària una vinculació real entre empresa, universitat, escoles, mitjançant procesos de diàleg i amb l'ajut d'alguns somriures".  

 

 

Projects 1

Ets una persona inquieta i compromesa? Vols aprendre un mètode d’innovació àgil basat en l’acció?