Ros, Núria

Va coordinar l’equip d’enquestadors del PaD a Girona de la 2a (2003)  a la 8a (2009) onades de l’enquesta.

Projectes 1

El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) és una enquesta longitudinal que des del 2001 i fins el 2012 permet una mirada única sobre la realitat de Catalunya.