Roser Argemí

"Teixint complicitats per la millora educativa"

Llicenciada en pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), DEA en Sciences de l’Éducation per la Université de Rouen i màster en Exclusió Social i Diversitat Cultural pel Cidob.

Des del 1999 treballa a la Fundació Jaume Bofill en projectes relacionats amb educació, comunitat i treball en xarxa; diversitat cultural; educació en valors; desigualtats socials i educació… entre d’altres: Calidoscopi; TRAMA; Joves, creació i comunitat; Temps de barri, Temps educatiu compartit; Aprenentatge Servei; Conciutadania Intercultural… Durant deu anys ha coordinat els Debats d’Educació que la Fundació Jaume Bofill impulsa junt amb la UOC, i actualment coordina el programa Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu.

També ha estat membre del consell escolar de l’escola Fructuós Gelabert de Barcelona i actualment ho és de l'Institut La Sedeta de Barcelona.

Creu fermament en el treball col·laboratiu per avançar en la millora de l’educació a Catalunya.

 

 

Projectes 7

Com podem redissenyar la primera trobada amb les famílies per millorar el seu compromís amb l’educació dels alumnes al centre?

NOVETAT! NOU WEB: www.magnet.cat. El programa Magnet està inspirat en les Magnet Schools dels EE.UU. Es tracta d'un model pensat per aconseguir major heterogeneïtat en els centres escolars a través d’una oferta educativa atractiva i innovadora que funcioni com a magnetisme per a les famílies.