Rué, Joan

Pedagog i catedràtic de la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.