Sacristán, Mariona

Mariona Sacristán, Tècnica d'absentisme i abandonament escolar del Consorci d'Educació de Barcelona. Ha estat mestra de primària, cap d'estudis i directora a centres públics ordinaris i de màxima complexitat de Barcelona ciutat i comarques. Ha participat en el programa europeu Stay Tuned relatiu a l'absentisme escolar i abandonament escolar prematur durant els cursos 17-18 i 18-19.