Salavert, Roser

Rosa Salavert és membre del Departament d'Educació de les Escoles Públiques de Nova York des de l’any 1998. Des de l’any 2003, directora general del Tercer Districte Escolar de Manhattan, que inclou trenta-tres centres i catorze mil alumnes. La seva funció és implementar pràctiques d’excel·lència educativa en els centres del districte. Llicenciada en Magisteri (1974), màster en Psicolingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona (1980), i doctora en Gestió educativa i tecnologia per la Universitat d’Amherst, Massachusetts (1988). Ha exercit de mestra, psicòloga escolar, inspectora de programes bilingües, directora editorial i directora d’ensenyament a l’escola pública.