Salvans, Guillem

Guillem Salvans Subirats és analista en l'àmbit de la formació i l'ocupació.

Projectes 1

L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2013 aporta elements per comprendre l'evolució de l'educació al nostre país i les seves principals cruïlles i tendències.